Zajišťujeme pro vás veškeré zeměměřičské činnosti.

Geometrické plány

- pro rozdělení pozemku
- pro vyznačení budovy (ke kolaudaci)
- pro vyznačení rozestavěné budovy (pro úvěr)
- pro vyznačení věcného břemene

Vytyčení hranic pozemků

Mapové podklady

- zaměření polohopisu a výškopisu ( pro projekt)

Dokumentace skutečného provedení stavby

- zaměření inženýrských sítí
- zaměření skutečného provedení stavby
- zpracování pro digitální technickou mapu
- dokumentace pro správce sítí

Inženýrská geodezie

- vytyčení stavby (umístění stavby v terénu dle projektu)
- jeřábové dráhy